Cọp chết để da, người ta chết để… Bảo Hiểm

Dân gian VN nói: Hùm chết để da, Người ta chết để tiếng.

tuy nhiên xu hướng hiện nay câu nói ấy được nhiều người hiểu rằng: “cọp chết để da, người ta chết để … Bảo Hiểm”
Đạo Phật dạy: Khi chết, con người không mang được gì theo NGOÀI tội hoặc phước.
-Nếu khi sống mà ta làm nhiều điều phước đức, khi chết linh hồn sẽ siêu thoát, khi tái sanh ta sẽ được hạnh phúc.
-Khi còn sống mà ta tệ bạc, gieo nhiều nhân xấu, tội lổi, khi chết ta sẽ mang theo mớ tội ta tạo đó, tội này ta phải trả ở hậu kiếp khi tái sanh hoặc bị trừng phạt nơi địa ngục.

tuy nhiên, còn những người thân của chúng ta thì sao? Ta để lại được gì cho họ.

Hằng ngày họ vẫn phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền, lo cho con cái bạn học hành. Gánh nặng càng tăng thêm khi mất đi thu nhập của bạn. Nếu bạn là người biết lo xa thì chắc chắn bạn sẽ có phương án dự phòng khi xảy ra rủi ro với bạn. Bảo hiểm nhân thọ là một trong những phương án dự phòng hiệu quả, giúp bạn có chi phí thay thế thu nhập của bản thân trong nhiều năm để lo cho người thân và gia đình.

Share your thoughts