Câu chuyện 4 ngọn nến

Trong phòng tối có bốn ngọn nến đang cháy.
Xung quanh thật yên tĩnh nên người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của chúng.
– Ngọn nến thứ nhất nói: “Tôi là hiện thân của hòa bình, các nơi sẽ như thế nào nếu không có tôi, tôi thật sự quan trọng cho mọi người”.
– Ngọn nến thứ hai lên tiếng: “Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành, hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi”.
– Đến lượt mình, ngọn nến thứ ba nói: “Tôi là hiện thân của tình yêu, tôi mới thật sự quan trọng, hãy thử coi, nếu không có tình yêu cuộc đời sẽ ra sao”.

Đột nhiên cánh cửa chợt mở tung. Một người đàn ông bước vào phòng vào phòng, một ngọn gió lùa vào làm tắt cả ba ngọn nến.
“Tại sao ba ngọn nến lại tắt?”- Người đàn ông sửng sốt nói và hỏi ngọn nến thứ 4.

Lúc này ngọn nến thứ tư mới lên tiếng: ” Bạn đừng lo lắng, khi tôi còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng ba ngọn nến kia, bởi vì tôi chính là NIỀM HI VỌNG”.

Người đàn ông nghe theo và cầm ngọn nến thứ 4 trên tay lần lượt thắp sáng những ngọn nến vừa tắt.
——————————————
Ngọn lửa của HI VỌNG sẽ luôn theo cùng các bạn đi suốt cuộc đời…Khi giữ được hi vọng, chúng ta có thể thắp sáng lại ngọn lửa của “Hòa bình, lòng trung thành và tình yêu”.

“BẢO HIỂM NHÂN THỌ cũng giống như ngọn nến HI VỌNG. Những lúc đen tối nhất của cuộc đời, nó sẽ đem lại ÁNH SÁNG cho bạn, giúp bạn thực hiện những ước mơ còn dang dở, tiếp tục đem lại cho bạn hạnh phúc gia đình, lòng trung thành và tình yêu của mọi người”.

Share your thoughts